SHINDO-JOMON KOOLITUSED

 

 

Ülevaade koolitustest

 

Lihtne ja ainulaadne Shindo® meetod on mõeldud kasutamiseks tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas elavale ja oma tervisest hoolivale inimesele. Shindo meetod pakub võimaluse ennast ja oma lähedasi ise aidata, õppides selgeks lõdvestused ja venitusharjutused ning lihtsad massaživõtted. Harjutused on lihtsad ja jõukohased igaühele olenemata soost, vanusest ning eelnevast kehalisest ettevalmistusest. Huvilistel on võimalik Shindo®, Jomoni ja Kuratomi meetodit põhjalikumalt õppida, sooritades kursuste lõpul eksam ja saada vastav sertifikaat Jaapani Shindo® Assotsiatsioonilt.

 

Shindo-Jomon on kaubamärk, selle professionaalne kasutamine ja kuulumine juhendajate registrisse eeldab teadmiste ja oskuste uuendamist – osaledes igal aastal Shindo-Jomon koolituspäevadel.

Võimalus tellida ühekordseid koolitusi ja esitlusi.

JOMONI koolitus

Jomon-venitusharjutused on samuti eneseabistamise harjutustele tuginev meetod. Jomoni harjutustes, kus keha on väändes, hoides samal ajal sõrmedega varvastest,väljendavad lõpmatut Jomoni keerutatud nöörist tekkivat mustrijälge, mis ühendab sisemuse ja välise ühtseks tervikuks. Samuti sarnanevad spiraalsed liigutused jalaharjutustes vertikaalsete lõngade (lõimede) väändumisega Jomoni tekstiilides.

Jomoni koolitus koosneb 5-st erinevast moodulist:A;B;C;D ja E + bon-bon tantsust tulenevad venitustest ja massaažist.

 

Jomoni koolitus jaguneb 8. päevaks ja päeva hind on 100 eur, koolituse viib läbi Kazuko Kuratomi ise.

KURATOMI meetodi koolitus

Kuratomi meetod e. DNA meetod on neljadimensiooniline meetod, mis jaguneb

1. Küünenaha meetod, kursus 2 päeva – 10h

2. Sonkyo – venitus, 2 päeva – 10h

3. Kosmosekõnni teraapia, kursus 2 päeva – 10h

4. Spetsiaalne kursus – soojaveepudeli venitus, kursus 2 päeva – 10h

 

SHINDO® kursus


-   I aste ehk assistent-instruktori kursus (hõlmab sissejuhatavat osa)

-   Süvendav kursus

-   II aste ehk instruktori kursus

 

 

Shindo I astme ehk assistent-instruktori kursus: 

 

- I aste jaguneb kaheks osaks.  6 päeva + 9 päeva / maksumus 400 + 855 € 

 

Esimese osa võiks läbida vähemalt 4 kuu jooksul ja kursus toimub kas 2 päeva kuus või üle 3 nädala 1 päev (see on grupi kokkulepe). 

 

Esimene kursuse osa on rohkem enda ja pere aitamiseks ja toetuseks. 

 

Esimese osa lõpuks antakse Eesti Shindo Ühingu sertifikaat, mis annab õiguse 2 aasta jooksul alustada I astme 2. osaga. 

 

- I astme 2. osa on neile, kes tahaksid rohkem teada Shindost ja minna tehnikatega sügavamale. 

2. osa soovituslik läbimise aeg on kuni 5 kuud. 
 

I astme kursusel õpitakse ja harjutatakse kuute meridiaanide põhivenitust üksi ja toetusega, lõdvestusharjutusi, varbamassaaži, selja-, käte-, jalgade-, pea- ja turjamassaaži, Jaapani kultuuri seost Shindoga, puudutuse tähtsust. Tutvutakse teiste Kuratomi meetodi liikidega.

Õpitakse läbi iseenda kogemuse ja läbi puudutuse.

I astme kursusel õpitavad võtted on lihtsad ja kerged kasutada iseenda ja oma pere toetamiseks.

 

Shindo I astme lõpetajad saavad Kazuko Kuratomi Shindo sertifikaadi, mis annab õiguse juhendada Shindo venitustunde ja teha tutvustusi. Shindo I astme lõpetamine ei anna õigust teha Shindo massaaži tasu eest. 

 

Shindo süvendav kursus: 

 

Kursusel võivad osaleda kõik, kes on läbinud I astme koolituse. Kursusega võib liituda igal ajal ning selle läbimine on eelduseks II astme kursusel osalemiseks.

Süvakursus on oluline Shindo praktiseerimise etapp. Selles korratakse põhikursuse sisu, õpitakse uusi tehnikaid, valmistutakse võimalikuks II astme kursuseks ja harjutatakse vabamat lähenemisviisi põhikursuse tehnikale. Kujundatakse välja oma käekiri ja minnakse võtetega põhjalikumaks ja asenditega nõudlikumaks.

Süvendaval kursusel on soovitatav osaleda (vähemalt 1 x aastas) venitustundide juhendajatel, kes ei plaani edasi õppida II astme koolitusel. Eesmärk on pädevuse hoidmine ja isiklik areng venitustunni juhendajana.

 

 

 

II astme ehk Shindo instruktori kursus: 

 

Kursus toimub 12 kuu vältel (90h).

 

Kursus toetub algastmele ja süvendavale kursusele, II astme õppepäevadele, instruktori õppepäevadele ning osalemisele I astme koolituspäevadel kursuse juhendaja abina.

Kursus lõppeb testiga Kazuko Kuratomile. Instruktori sertifikaadi taotlemise maksumus on 250 eur.

 

Sertifikaadi omanikud, kes kasutavad oma töös Shindo meetodit (venitustunni juhendaja, massöör) on kohustatud osalema vähemalt 1x aastas Shindo I astme, süvendaval, II astme, instruktori või Kazuko Kuratomi koolituspäeval. Eesmärk on Shindo pädevuse hoidmine ja areng.

 

Shindo- ja Kuratomi meetod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad nende loojale Kazuko Kuratomile. Kaubamärgi kasutust reguleerib Eesti Vabariigis MTÜ Eesti Shindo Ühing.

 

Jomoni ja Kuratomi meetodi kursustest saavad osa võtta assistent-instruktori sertifikaadi omanikud.

 

Kursuse maksumus 1800€ + 250€ sertifikaat.